Klachten en advies

Home / Klachten en advies

Mocht u van mening zijn dat wij u onjuist of onzorgvuldig hebben geïnformeerd of behandeld: vraag om een gesprek.

Wij leggen u dan graag uit waarom wij iets op een bepaalde manier hebben gedaan. En kunnen gezamenlijk zoeken naar een oplossing.

Komen we er samen niet uit, dan kunt u telefonisch advies inwinnen bij het Tandheelkundig Informatiepunt (TIP) via 0900 20 250 12 (€ 0,90 per gesprek).
Het TIP is opgericht door onze beroepsorganisatie, de Koninklijke Nederlandse Maatschappij tot bevordering der Tandheelkunde (KNMT). De afhandeling verschilt per situatie. De TIP-medewerker kan u verder adviseren.

× Hoe kan ik je helpen?