Spoedgevallen

Home / Spoedgevallen

Spoedgevallen

Bij pijnklachten, ‘s-avonds of in het weekend, kunt u contact opnemen met het Tandarts Bemiddelingsbureau: 020 303 45 00 of 0900 821 22 30